Vedení účetnictví

 • Zúčtujeme všechny faktury, výpisy z účtů a pokladní evidence
 • Vystavíme faktury i splátkové kalendáře a zkontrolujeme jejich účetní správnost
 • Zaúčtujeme platby hrazené hotovostí a povedeme pokladní knihu
 • Připravíme platby pro vaše internetové bankovnictví, vy je jen autorizujete
 • Zapracujeme a zaúčtujeme mzdy a zákonné odvody
 • Převezmeme za vás komunikaci s FÚ a MSSZ a vypracujeme výkazy ČSÚ
 • Postaráme se o účetní uzávěrku a daňové přiznání
 • Komunikace s dodavateli energií
 • Odečty bytových měřidel evidence nákladů společenství vlastníků jednotek
 • Dálkový přístup pro každého vlastníka / nájemce jednotlivě, kde může shlédnout svá vyúčtování, zasílat své požadavky
 • Povedeme evidenci nákladů společenství vlastníků jednotek

Plná verze