Technická správa

 • Zajistíme vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti
 • Postaráme se o údržbu společných částí domu od výměny žárovek až po revizi výtahu
 • Zajistíme pravidelný úklid domu a údržbu venkovní části domu včetně zeleně
 • Zorganizujeme rozsáhlé opravy a rekonstrukce a revitalizace
 • Stavební a autorský dozor
 • Zajištění oprav a výměn bytových měřidelv případě potřeby: deratizace, dezinfekce, opravy technických
  zařízení domu zajištění pojištění domu
 • Postaráme se o pravidelnou revizi hydrantů, plynu, hasicích přístrojů, komínů, bleskosvodů
  či podružných vodoměrů v zákonem stanovených lhůtách
 • Příprava podkladů a následná komunikace s pojišťovnou v případě vzniku pojistných událostí, konečná
  řešení události – opravy

Plná verze