SVJ

Správa nemovitosti ve vlastnictví družstev či společenství vlastníků obsahuje spoustu povinností z různých oborů. Svěřte je správci a věnujte se svému zaměstnání naplno, protože...

s námi už nemusíte...

hlídat správné nastavení záloh na služby, upomínání dlužníků, z našimi dlouholetými zkušenostmi máte bez problémů: 

 • vedení účetnictví i administrativní správu, návrhy rozpočtu, měsíční výkazy, evidenci dlužníků, upomínky, platební kalendáře
 • přesný přehled v internetové aplikaci pro SVJ a jednotlivé vlastníky bytů, komunikaci s vlastníky emailem
 • zůčtování všech došlých podkladů: faktury, jejich úhrady a výpisy z účtu
 • evidenci nákladů - fond oprav: jejich čerpání i zůstatky
 • odečty bytových měřidel
 • zpracování mezd, zákonných odvodů
 • účetní uzávěrky, daňová přiznání

organizovat shromáždění, řešit právní a legislativní nároky spojené s vedením SVJ či výběrová řízení:

 • zajistíme jednočlenný výbor SVJ, pořádání shromáždění, s tím souvisí: pozvánka, prezenční listina, hlasovací listky
 • zpracujeme zápis ze shromáždění
 • výběrová řízení dle vašich požadavků, správné využití finančních prostředků
 • spolupráce s přípravou stanov, zajištění notáře

starat se o zajištění revitalizace, rekonstrukce, revize, úklid domu či řešit pojistné události:

 • máme vlastní projekční specialisty, stavební i technický dozor
 • úklid i údržba domu a jeho okolí, řešení havárií
 • plánované revize
 • komunikace s pojišťovnou: podklady a následné opravy událostí

Plná verze